|

PAHIBALO | Pag panghatag sa food packs alang sa mga transients ug boarders sa Poblacion!

PAHIBALO | Alang sa mga transients ug boarders sa Poblacion, kasamtangang nagpadayon ang pag-apod-apod sa mga food packs alang kaninyo gikan sa lokal nga panggamhanan.

Mamahimong magpuyo lamang sa inyong mga boarding house/inn ug maghulat sa house-to-house distribution sa mga opisyales sa barangay.

Comments

We are with you on Social Media!

In our official social media accounts, you can be informed about the developments regarding e-Government Gate and send all your questions and error notifications to our team. All comments and messages received by us are examined carefully and all are intended to be answered.