|

Loretohanon, unsay inyong giluto karong #Undas2021?

Loretohanon, unsay inyong giluto karong #Undas2021?
Bisan og dili na kita makaduaw sa mga lubnganan sa atong mga minahal sa kinabuhi karong tuiga, sila magpabilin sa atong mga kasingkasing.
Pinaagi sa pagdungan ug kaon sa atong mga panimalay ug paghalad og mga pag-ampo, atong mahinumduman ang gugma nga ilang gipakita kanato sa buhi pa sila.
Click the link below:

Comments

We are with you on Social Media!

In our official social media accounts, you can be informed about the developments regarding e-Government Gate and send all your questions and error notifications to our team. All comments and messages received by us are examined carefully and all are intended to be answered.